OM FIRMAN

VERKSAMHETSOMRÅDEN

ADVOKATER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

Länkar

 

Advokatsamfundet. Information om advokatverksamhet

med möjlighet att söka advokat.

 

Domstolsverket. Information om domstolens verksamhet

och kontaktuppgifter till olika domstolar.

 

Rättshjälpsmyndigheten. Information om allmän rättshjälp.

 

Bolagsverket. Information om bolag och bolags registrering.

 

Skatteverket. Information om skatter och taxering,

folkbokföring, bouppteckning m.m.

 

Kronofogdemyndigheten Om du har en fordran som

det inte råder tvist om så vänder du dig i första hand hit.

Även information om utmätning och avhysning.

 

Allmänna. För privatpersoner som har problem med köpt vara

reklamationsnämnden eller tjänst.

 

Patientskadenämnden Om du drabbats av personskada i vården.

 

Brottsoffermyndigheten Om du har utsatts vissa typer av brott

och förövaren inte kan betala, eller är okänd, kan du få ersättning.

Brottsofferjouren Om du utsatts för brott kan du erhålla visst stöd.